Angebote zu "Thoughts" (10 Treffer)

Kategorien

Shops

Thoughts - - and Dashes
4,49 € *
ggf. zzgl. Versand

Thoughts was written in only 51 days, during which the author sat down at his computer every morning, with just one idea in mind, to get the thought written down, edited and corrected. He also reaches far and wide, writing about China, the building activities taking place in Spain, a Ford Fiesta and the snow in Norway. We thus understand very well that he after 51 days felt that enough was enough and proudly declared that that was that, had a glass of red wine and went for a long walk through the magnificent landscape surrounding him. George Manus was born in England 14.05.39. His mother was Ida Nikoline Lindebrække from Norway and his English father George Bernardes. His parents divorced and George grew up, after the Second World War, as the stepson of war hero Max Manus in Norway. He got the name Manus but was never adopted. All his professional life he was engaged in the Max Manus companies and leader of same for about 40 years. Throughout his adult life, he has thought about EVERYTHING, making notes along the way, as a basis for the books he knew he would write upon retirement. George Manus has fulfilled his dreams and as of today has written several books. In his authorship one can sense the cosmopolitan, which isn't random. He has experienced a lot, lived abroad and for the last fifteen years been firmly ensconced in the South of Spain. Homepage: https://george-manus.jimdo.com George Manus ble født i England 14.05.39. Hans mor var Ida Nikoline Lindebrække fra Norge og hans engelske far George Bernardes. Foreldrene ble skilt og George vokste, etter annen verdenskrig, opp som stesønn av krigshelten Max Manus i Norge. Han fikk navnet Manus, men ble aldri adoptert. I hele sitt yrkesaktive liv var han engasjert i Max Manus firmaene, og i nærmere 40 år leder av disse. Han har gjennom hele sitt voksne liv fundert over ALT og gjort seg notater underveis, som en studie for de bøker som han visste at han på sitt otium ville gi seg i kast med. George Manus har innfridd sine drømmer, og har til dags dato skrevet flere bøker. I hans forfatterskap kan man merke at det er en kosmopolitt som skriver, noe som ikke er tilfeldig. Han har opplevd mye, bodd i utlandet og de siste femten år vært fast forankret i Syd Spania. Hjemmeside: https://george-manus.jimdo.com

Anbieter: ciando eBooks
Stand: 07.11.2017
Zum Angebot
Reflections II - - in words and proverbs
7,49 € *
ggf. zzgl. Versand

Reflections II has been given its name because as the author, George Manus himself says: My reflections have developed into stories. In the book the author, George Manus, reflects over this and that as well as the somewhat unexpected. No less than 66 reflections have seen the light of day, from those dealing with moral topics such as AMBITIONS and DEPENDENCE, to the enjoyable OSCARs CONFIRMATION SPEECH. Some of the reflections are self-experienced, whereas in others George Manus focuses on general topics. The short stories are presented alphabetically and can thus be read individually. George Manus was born in England 14.05.39. His mother was Ida Nikoline Lindebrække from Norway and his English father George Bernardes. His parents divorced and George grew up, after the Second World War, as the stepson of war hero Max Manus in Norway. He got the name Manus but was never adopted. All his professional life he was engaged in the Max Manus companies and leader of same for about 40 years. Throughout his adult life, he has thought about EVERYTHING, making notes along the way, as a basis for the books he knew he would write upon retirement. George Manus has fulfilled his dreams and as of today has written several books. In his authorship one can sense the cosmopolitan, which isn't random. He has experienced a lot, lived abroad and for the last fifteen years been firmly ensconced in the South of Spain. Homepage: https://george-manus.jimdo.com George Manus ble født i England 14.05.39. Hans mor var Ida Nikoline Lindebrække fra Norge og hans engelske far George Bernardes. Foreldrene ble skilt og George vokste, etter annen verdenskrig, opp som stesønn av krigshelten Max Manus i Norge. Han fikk navnet Manus, men ble aldri adoptert. I hele sitt yrkesaktive liv var han engasjert i Max Manus firmaene, og i nærmere 40 år leder av disse. Han har gjennom hele sitt voksne liv fundert over ALT og gjort seg notater underveis, som en studie for de bøker som han visste at han på sitt otium ville gi seg i kast med. George Manus har innfridd sine drømmer, og har til dags dato skrevet flere bøker. I hans forfatterskap kan man merke at det er en kosmopolitt som skriver, noe som ikke er tilfeldig. Han har opplevd mye, bodd i utlandet og de siste femten år vært fast forankret i Syd Spania. Hjemmeside: https://george-manus.jimdo.com

Anbieter: ciando eBooks
Stand: 30.01.2018
Zum Angebot
Reflections III - - in words and fantasy images
9,99 € *
ggf. zzgl. Versand

A reflection is an afterthought. While things are happening, we only think about the here and now. It´s only afterwards that we have the opportunity to rethink, analyse, consider and REFLECT. The author George Manus has through all his life reflected over large and small. This have already resulted in two books in this genre, the first, REFLECTIONS I - in words and pictures, and the second, REFLECTIONS II - in words and proverbs. This third book got the title REFLECTIONS III - in words and fantasy images, as many of the reflections/stories are related to fantasy. The images are supplied by the Danish architect and visual artist Jan Arnts pictorial series FANTASIES. The book contains no less than 52 reflections /stories, where the author among others treats subjects like LIGHT and SHADOWS, WITH MY BACK AGAINST THE WALL and FEELING OF GUILT... Yes, even a TYPEWRITER is taken with loving care. All are reflections /stories which can only make you wiser. Happy reading. Revised 2nd edition published in 2018 George Manus was born in England 14.05.39. His mother was Ida Nikoline Lindebrække from Norway and his English father George Bernardes. His parents divorced and George grew up, after the Second World War, as the stepson of war hero Max Manus in Norway. He got the name Manus but was never adopted. All his professional life he was engaged in the Max Manus companies and leader of same for about 40 years. Throughout his adult life, he has thought about EVERYTHING, making notes along the way, as a basis for the books he knew he would write upon retirement. George Manus has fulfilled his dreams and as of today has written several books. In his authorship one can sense the cosmopolitan, which isn't random. He has experienced a lot, lived abroad and for the last fifteen years been firmly ensconced in the South of Spain. Homepage: https://george-manus.jimdo.com George Manus ble født i England 14.05.39. Hans mor var Ida Nikoline Lindebrække fra Norge og hans engelske far George Bernardes. Foreldrene ble skilt og George vokste, etter annen verdenskrig, opp som stesønn av krigshelten Max Manus i Norge. Han fikk navnet Manus, men ble aldri adoptert. I hele sitt yrkesaktive liv var han engasjert i Max Manus firmaene, og i nærmere 40 år leder av disse. Han har gjennom hele sitt voksne liv fundert over ALT og gjort seg notater underveis, som en studie for de bøker som han visste at han på sitt otium ville gi seg i kast med. George Manus har innfridd sine drømmer, og har til dags dato skrevet flere bøker. I hans forfatterskap kan man merke at det er en kosmopolitt som skriver, noe som ikke er tilfeldig. Han har opplevd mye, bodd i utlandet og de siste femten år vært fast forankret i Syd Spania. Hjemmeside: https://george-manus.jimdo.com

Anbieter: ciando eBooks
Stand: 06.02.2018
Zum Angebot
Refleksjoner III - - i tekst og fantasibilder
6,49 € *
ggf. zzgl. Versand

En refleksjon er en ettertanke. Mens tingene skjer når vi kun å tenke i nuet. Det er først etterpå at vi får tid og mulighet til å tenke etter, analysere og overveie, nemlig å REFLEKTERE. Forfatteren George Manus har gjennom hele livet reflektert over stort og smått, hvilket allerede har resultert i to bøker i denne sjanger, hvor den første heter REFLEKSJONER I - i ord og ordspråk, og den anden REFLEKSJONER II - i ord og bilder. Den tredje boken har fått tittelen REFLEKSJONER III - i tekst og Fantasibilde, da flere av refleksjonene historiene kretser rundt fantasi, og suppleres av den danske arkitekten og billedkunstneren Jan Arnts billedserie FANTASIER. Dette er tegninger av dyr og skapninger som hverken er fugl eller fisk, men nettopp den rene fantasi. Boken er en lett blanding av George Manus sine refleksjoner og hans egen-opplevde historier. Boken inneholder ikke mindre enn 52 refleksjoner/ historier, hvor forfatteren blant annet behandler emner som LYS og SKYGGE, MED RYGGEN MOT VEGGEN, og SKYLDFØLELSE... Ja selv en SKRIVEMASKIN taes under kjærlig omtanke. Alle er refleksjoner/ historier som man kun kan bli klokere av. God leselyst. George Manus was born in England 14.05.39. His mother was Ida Nikoline Lindebrække from Norway and his English father George Bernardes. His parents divorced and George grew up, after the Second World War, as the stepson of war hero Max Manus in Norway. He got the name Manus but was never adopted. All his professional life he was engaged in the Max Manus companies and leader of same for about 40 years. Throughout his adult life, he has thought about EVERYTHING, making notes along the way, as a basis for the books he knew he would write upon retirement. George Manus has fulfilled his dreams and as of today has written several books. In his authorship one can sense the cosmopolitan, which isn't random. He has experienced a lot, lived abroad and for the last fifteen years been firmly ensconced in the South of Spain. Homepage: https://george-manus.jimdo.com George Manus ble født i England 14.05.39. Hans mor var Ida Nikoline Lindebrække fra Norge og hans engelske far George Bernardes. Foreldrene ble skilt og George vokste, etter annen verdenskrig, opp som stesønn av krigshelten Max Manus i Norge. Han fikk navnet Manus, men ble aldri adoptert. I hele sitt yrkesaktive liv var han engasjert i Max Manus firmaene, og i nærmere 40 år leder av disse. Han har gjennom hele sitt voksne liv fundert over ALT og gjort seg notater underveis, som en studie for de bøker som han visste at han på sitt otium ville gi seg i kast med. George Manus har innfridd sine drømmer, og har til dags dato skrevet flere bøker. I hans forfatterskap kan man merke at det er en kosmopolitt som skriver, noe som ikke er tilfeldig. Han har opplevd mye, bodd i utlandet og de siste femten år vært fast forankret i Syd Spania. Hjemmeside: https://george-manus.jimdo.com

Anbieter: ciando eBooks
Stand: 23.01.2018
Zum Angebot
A Woman´s Many Migrations - La Paloma, a woman ...
8,49 € *
ggf. zzgl. Versand

The book is about a woman who, in the period 1981 to 1995, moves her residence not less than 36 times. Is it an obsession, asks George Manus in the book, and is even in doubt, even though he has been in close contact with the woman for all 14 years. The author describes each move from house to cottage, to apartment, back to cottage, mess and whirl, and then to a new house in an infinite range, so you get exhausted. Is it a kind of hobby asking George Manus? George Manus was born in England 14.05.39. His mother was Ida Nikoline Lindebrække from Norway and his English father George Bernardes. His parents divorced and George grew up, after the Second World War, as the stepson of war hero Max Manus in Norway. He got the name Manus but was never adopted. All his professional life he was engaged in the Max Manus companies and leader of same for about 40 years. Throughout his adult life, he has thought about EVERYTHING, making notes along the way, as a basis for the books he knew he would write upon retirement. George Manus has fulfilled his dreams and as of today has written several books. In his authorship one can sense the cosmopolitan, which isn't random. He has experienced a lot, lived abroad and for the last fifteen years been firmly ensconced in the South of Spain. Homepage: https://george-manus.jimdo.com George Manus ble født i England 14.05.39. Hans mor var Ida Nikoline Lindebrække fra Norge og hans engelske far George Bernardes. Foreldrene ble skilt og George vokste, etter annen verdenskrig, opp som stesønn av krigshelten Max Manus i Norge. Han fikk navnet Manus, men ble aldri adoptert. I hele sitt yrkesaktive liv var han engasjert i Max Manus firmaene, og i nærmere 40 år leder av disse. Han har gjennom hele sitt voksne liv fundert over ALT og gjort seg notater underveis, som en studie for de bøker som han visste at han på sitt otium ville gi seg i kast med. George Manus har innfridd sine drømmer, og har til dags dato skrevet flere bøker. I hans forfatterskap kan man merke at det er en kosmopolitt som skriver, noe som ikke er tilfeldig. Han har opplevd mye, bodd i utlandet og de siste femten år vært fast forankret i Syd Spania. Hjemmeside: https://george-manus.jimdo.com

Anbieter: ciando eBooks
Stand: 07.11.2017
Zum Angebot
Reflections I - - in words and pictures
6,99 € *
ggf. zzgl. Versand

A reflection is an afterthought. While things are happening, we only think about the here and now. Its only afterwards that we have the opportunity to rethink, analyse, consider and REFLECT. In this book the author George Manus has reflected over this and that and also the somewhat unexpected. No less than 61 reflections have been written, some of them dealing with difficult topics such as CHANGE and SENSITIVITY, while others deal with more down to earth topics like a TABLE and a PIPE. Yes, he has also reflected on a GOLFBALL. Some of the reflections are based on self-experienced stories and events, whereas in others, George focuses on abstract topics. George Manus was born in England 14.05.39. His mother was Ida Nikoline Lindebrække from Norway and his English father George Bernardes. His parents divorced and George grew up, after the Second World War, as the stepson of war hero Max Manus in Norway. He got the name Manus but was never adopted. All his professional life he was engaged in the Max Manus companies and leader of same for about 40 years. Throughout his adult life, he has thought about EVERYTHING, making notes along the way, as a basis for the books he knew he would write upon retirement. George Manus has fulfilled his dreams and as of today has written several books. In his authorship one can sense the cosmopolitan, which isn't random. He has experienced a lot, lived abroad and for the last fifteen years been firmly ensconced in the South of Spain. Homepage: https://george-manus.jimdo.com George Manus ble født i England 14.05.39. Hans mor var Ida Nikoline Lindebrække fra Norge og hans engelske far George Bernardes. Foreldrene ble skilt og George vokste, etter annen verdenskrig, opp som stesønn av krigshelten Max Manus i Norge. Han fikk navnet Manus, men ble aldri adoptert. I hele sitt yrkesaktive liv var han engasjert i Max Manus firmaene, og i nærmere 40 år leder av disse. Han har gjennom hele sitt voksne liv fundert over ALT og gjort seg notater underveis, som en studie for de bøker som han visste at han på sitt otium ville gi seg i kast med. George Manus har innfridd sine drømmer, og har til dags dato skrevet flere bøker. I hans forfatterskap kan man merke at det er en kosmopolitt som skriver, noe som ikke er tilfeldig. Han har opplevd mye, bodd i utlandet og de siste femten år vært fast forankret i Syd Spania. Hjemmeside: https://george-manus.jimdo.com

Anbieter: ciando eBooks
Stand: 07.11.2017
Zum Angebot
Refleksjoner II - - i ord og ordspråk
8,49 € *
ggf. zzgl. Versand

Boken er en samling av refleksjoner og historier, satt på papiret fra 2010 til 14. De er i det vesentlige en fortsettelse av mine refleksjoner fra 1989 til 97. Noen er egen-opplevde historier og hendelser, mens andre er mine refleksjoner rundt spesifikke emner. De gjengis i alfabetisk rekkefølge, og har ingen sammenheng og kan derfor leses individuelt. Som forfatteren sier: Mine refleksjoner har utviklet sig til historier. I boken har forfatteren George Manus reflektert over stort og smått og også det lidt uventede. Ikke mindre end 55 refleksjoner er det blitt til, hvor noen handler om moralske emner som AMBISJONER og AVHENGIGHET til den fornøyelige OSKARS KONFIRMASJONS-TALE. Tomrommene i boken er spekket med George Manus sine egne ordspråk. Noen av refleksjonene er egen-opplevde historier og hendelser, mens George Manus i andre fokuserer på almene emner. De små historier gjengis i alfabetisk rekkefølge, og kan derfor leses individuelt. George Manus was born in England 14.05.39. His mother was Ida Nikoline Lindebrække from Norway and his English father George Bernardes. His parents divorced and George grew up, after the Second World War, as the stepson of war hero Max Manus in Norway. He got the name Manus but was never adopted. All his professional life he was engaged in the Max Manus companies and leader of same for about 40 years. Throughout his adult life, he has thought about EVERYTHING, making notes along the way, as a basis for the books he knew he would write upon retirement. George Manus has fulfilled his dreams and as of today has written several books. In his authorship one can sense the cosmopolitan, which isn't random. He has experienced a lot, lived abroad and for the last fifteen years been firmly ensconced in the South of Spain. Homepage: https://george-manus.jimdo.com George Manus ble født i England 14.05.39. Hans mor var Ida Nikoline Lindebrække fra Norge og hans engelske far George Bernardes. Foreldrene ble skilt og George vokste, etter annen verdenskrig, opp som stesønn av krigshelten Max Manus i Norge. Han fikk navnet Manus, men ble aldri adoptert. I hele sitt yrkesaktive liv var han engasjert i Max Manus firmaene, og i nærmere 40 år leder av disse. Han har gjennom hele sitt voksne liv fundert over ALT og gjort seg notater underveis, som en studie for de bøker som han visste at han på sitt otium ville gi seg i kast med. George Manus har innfridd sine drømmer, og har til dags dato skrevet flere bøker. I hans forfatterskap kan man merke at det er en kosmopolitt som skriver, noe som ikke er tilfeldig. Han har opplevd mye, bodd i utlandet og de siste femten år vært fast forankret i Syd Spania. Hjemmeside: https://george-manus.jimdo.com

Anbieter: ciando eBooks
Stand: 07.11.2017
Zum Angebot
Tanker - - og tankestreker
4,49 € *
ggf. zzgl. Versand

Boken Tanker er skrevet på kun 51 dager, hvor forfatteren målrettet har satt seg ved computeren hver morgen med kun en tanke i hodet, og få tanken nedskrevet, bearbeidet og renskrevet. Han når da også vidt omkring, og det skrives både om Kina, byggeaktivitet i Spania, en Ford Fiesta og om snøen i Norge. Man forstår derfor godt, at han efter 51 dager følte at det var nok, og stolt erklærte at det var det, drakk et glass rødvin og gikk en lang tur i den storslåtte naturen. George Manus was born in England 14.05.39. His mother was Ida Nikoline Lindebrække from Norway and his English father George Bernardes. His parents divorced and George grew up, after the Second World War, as the stepson of war hero Max Manus in Norway. He got the name Manus but was never adopted. All his professional life he was engaged in the Max Manus companies and leader of same for about 40 years. Throughout his adult life, he has thought about EVERYTHING, making notes along the way, as a basis for the books he knew he would write upon retirement. George Manus has fulfilled his dreams and as of today has written several books. In his authorship one can sense the cosmopolitan, which isn't random. He has experienced a lot, lived abroad and for the last fifteen years been firmly ensconced in the South of Spain. Homepage: https://george-manus.jimdo.com George Manus ble født i England 14.05.39. Hans mor var Ida Nikoline Lindebrække fra Norge og hans engelske far George Bernardes. Foreldrene ble skilt og George vokste, etter annen verdenskrig, opp som stesønn av krigshelten Max Manus i Norge. Han fikk navnet Manus, men ble aldri adoptert. I hele sitt yrkesaktive liv var han engasjert i Max Manus firmaene, og i nærmere 40 år leder av disse. Han har gjennom hele sitt voksne liv fundert over ALT og gjort seg notater underveis, som en studie for de bøker som han visste at han på sitt otium ville gi seg i kast med. George Manus har innfridd sine drømmer, og har til dags dato skrevet flere bøker. I hans forfatterskap kan man merke at det er en kosmopolitt som skriver, noe som ikke er tilfeldig. Han har opplevd mye, bodd i utlandet og de siste femten år vært fast forankret i Syd Spania. Hjemmeside: https://george-manus.jimdo.com

Anbieter: ciando eBooks
Stand: 07.11.2017
Zum Angebot
En Kvinnes mange flyttinger - - La Paloma, en k...
7,49 € *
ggf. zzgl. Versand

Boken handler om en kvinne, som i perioden fra 1981 til 1995 flytter bopel ikke mindre end 36 ganger. Er det en besettelse, spør George Manus i boken, og er selv i tvil, og det selv om han har hatt et tett samvær med kvinnen i alle 14 år. Forfatteren beskriver hver enkel flytting fra hus, til hytte, til leilighet, tilbake til hytte, rot og virvar, og så til nytt fint hus i en uendelig rekke, så man blir helt utslitt. Er det en slags hobby spør George Manus? Kanskje, svarer han George Manus was born in England 14.05.39. His mother was Ida Nikoline Lindebrække from Norway and his English father George Bernardes. His parents divorced and George grew up, after the Second World War, as the stepson of war hero Max Manus in Norway. He got the name Manus but was never adopted. All his professional life he was engaged in the Max Manus companies and leader of same for about 40 years. Throughout his adult life, he has thought about EVERYTHING, making notes along the way, as a basis for the books he knew he would write upon retirement. George Manus has fulfilled his dreams and as of today has written several books. In his authorship one can sense the cosmopolitan, which isn't random. He has experienced a lot, lived abroad and for the last fifteen years been firmly ensconced in the South of Spain. Homepage: https://george-manus.jimdo.com George Manus ble født i England 14.05.39. Hans mor var Ida Nikoline Lindebrække fra Norge og hans engelske far George Bernardes. Foreldrene ble skilt og George vokste, etter annen verdenskrig, opp som stesønn av krigshelten Max Manus i Norge. Han fikk navnet Manus, men ble aldri adoptert. I hele sitt yrkesaktive liv var han engasjert i Max Manus firmaene, og i nærmere 40 år leder av disse. Han har gjennom hele sitt voksne liv fundert over ALT og gjort seg notater underveis, som en studie for de bøker som han visste at han på sitt otium ville gi seg i kast med. George Manus har innfridd sine drømmer, og har til dags dato skrevet flere bøker. I hans forfatterskap kan man merke at det er en kosmopolitt som skriver, noe som ikke er tilfeldig. Han har opplevd mye, bodd i utlandet og de siste femten år vært fast forankret i Syd Spania. Hjemmeside: https://george-manus.jimdo.com

Anbieter: ciando eBooks
Stand: 07.11.2017
Zum Angebot
Refleksjoner I - - i ord og bilder
8,49 € *
ggf. zzgl. Versand

En refleksjon er en ettertanke. Mens tingene skjer når vi kun å tenke i nuet. Det er først etterpå at vi får tid og mulighet til å tenke etter, analysere og overveie, nemlig å REFLEKTERE. I boken har forfatteren George Manus reflektert over stort og smått, og også det noe uventede. Ikke mindre en 61 refleksjoner er det blitt til, hvor noen handler om vanskelige emner som FORANDRING og FØLSOMHET, mens andre handler om mer jordnære emner som et BORD og et RØR. Ja, også en GOLFBALL har han reflektert over. Boken er en lett blanding av George Manus sine refleksjoner og hans egnen opplevde historier. I noen av refleksjonene fokuserer han også på mer abstrakte emner. Boken REFLEKSJONER I suppleres på en inspirerende måte med verker av den danske arkitekten og billedkunstneren Jan Arnt fra hans serie Refleksjoner i Farver. George Manus was born in England 14.05.39. His mother was Ida Nikoline Lindebrække from Norway and his English father George Bernardes. His parents divorced and George grew up, after the Second World War, as the stepson of war hero Max Manus in Norway. He got the name Manus but was never adopted. All his professional life he was engaged in the Max Manus companies and leader of same for about 40 years. Throughout his adult life, he has thought about EVERYTHING, making notes along the way, as a basis for the books he knew he would write upon retirement. George Manus has fulfilled his dreams and as of today has written several books. In his authorship one can sense the cosmopolitan, which isn't random. He has experienced a lot, lived abroad and for the last fifteen years been firmly ensconced in the South of Spain. Homepage: https://george-manus.jimdo.com George Manus ble født i England 14.05.39. Hans mor var Ida Nikoline Lindebrække fra Norge og hans engelske far George Bernardes. Foreldrene ble skilt og George vokste, etter annen verdenskrig, opp som stesønn av krigshelten Max Manus i Norge. Han fikk navnet Manus, men ble aldri adoptert. I hele sitt yrkesaktive liv var han engasjert i Max Manus firmaene, og i nærmere 40 år leder av disse. Han har gjennom hele sitt voksne liv fundert over ALT og gjort seg notater underveis, som en studie for de bøker som han visste at han på sitt otium ville gi seg i kast med. George Manus har innfridd sine drømmer, og har til dags dato skrevet flere bøker. I hans forfatterskap kan man merke at det er en kosmopolitt som skriver, noe som ikke er tilfeldig. Han har opplevd mye, bodd i utlandet og de siste femten år vært fast forankret i Syd Spania. Hjemmeside: https://george-manus.jimdo.com

Anbieter: ciando eBooks
Stand: 07.11.2017
Zum Angebot